Model A, 1928 - 1931

Dette er andre gang Ford Motor Company benytter Model A som modelbetegnelse, den første gangen var på selskapets
første modell, i 1903.

Her legges litt midlertidig stoff om T-Ford-ens avløser, model-A som ble produsert i tidsrommet 1928 til 1932


 


 


 


 

Det er foreløpig det vi har om A-Ford, 1928 - 1931